fredag 20. desember 2013

Forord og innholdsfortegnelse i Manns plikt og Veslas egen beretning

Forord og innholdsfortegnelse i Manns plikt og Veslas egen beretning, Aschehoug forlag 1997
For noen år siden skrev jeg en avhandling som ble utgitt av Aschehoug forlag under tittelen Trygve Gulbranssen og kritikken i forbindelse med 100-årsjubileet i 1994 for forfatterens fødsel 15. juni 1894. Manns plikt er blitt til på bakgrunn av et initiativ fra forlagets side for å få skrevet Trygve Gulbranssens biografi. I dette arbeidet har jeg hatt tilgang til forfatteren Trygve Gulbranssens private arkiv, og jeg har valgt å la Gulbranssen selv prege disse sidene i betydelig grad.

Forsiden av Tore Hoels nettside

Trygve Gulbranssens roman-trilogi Og bakom synger skogene (1933), Det blåser fra Dauingfjell (1934) og Ingen vei går utenom (1935) er en av de største suksesser i norsk skjønnlitteratur. Bøkene er oversatt til mer enn 30 forskjellige språk og solgt i over 12 millioner eksemplarer. Siden 1930-tallet har fortellingen om Bjørndal og Gammel-Dag fått stadig nye lesere i inn- og utland, og med jevne mellomrom kommer det nye opplag fra forleggerne. Både gamle og unge lesere finner mye å glede seg over i Gulbranssens tekst, og etter vel 70 år har trilogien beholdt sin appell til mennesker i alle samfunnslag. Samtidig har medaljens bakside vært en utstrakt mytedannelse omkring forfatter og verk, og av den grunn er dette nettstedet etablert for å gi leseren en mer etterrettelig fremstilling om forfatterens liv og verk. Undertegnede er ansvarlig for innholdet som her presenteres, men viktig kildemateriale har kommet fra forfatterens datter, Ragna Gulbranssen, som har latt meg få tilgang til Trygve Gulbranssens private arkiv. Trygve Gulbranssen og kritikken (Aschehoug 1994), biografien Manns plikt (Aschehoug 1997) og artikkelen Trygve Gulbranssen og kulturradikalerne (NLÅ 1997) er mine viktigste bidrag til TG-debatten.

Tore Hoel


Hovedbygningen på Hobøl gård, Eidsberg, hvor Trygve Gulbranssen bodde fra julen 1940 til sin død høsten 1962. Gården drev han med hjelp av både kokke, tjenestejente, sveiser og agronom. Vinduet i andre etasje vender inn mot forfatterens arbeidsværelse som lå ved siden av hans soverom i samme etasje. Gulbranssen hadde allerede i Eventyrveien etablert vanen med å holde sine rom lukket for andre, og han fortsatte med dette etter at familien flyttet til Hobøl gård i 1940.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra de etterlatte.

Trygve Gulbranssen und Deutschland

Norsk versjon

Trygve Gulbranssen: Und ewig singen die Wälder (1935), Das Erbe von Björndal (1936)

Trygve Gulbranssen ist der Mann hinter der Trilogie: Og bakom synger skogene (Und ewig singen die Wälder), Det blåser fra Dauingfjell (Es weht vom Totenberg) und Ingen vei går utenom (Es führt kein Weg vorbei) (Das Erbe von Björndal), die weltweit in über 12 Millionen Exemplaren verkauft worden sind. Diese bunte Familienchronik ist immer noch einer der größten Erfolge norwegischer Romanliteratur in Norwegen und im Ausland, und ist in über 30 Sprachen übersetzt worden. Nach dem zweiten Weltkrieg ist der Verfasser auf Grund falscher Voraussetzungen mit der Blut und Boden-Literatur der Nazis in Deutschland gleichgesetzt worden. Die christlich-humanistische Ethik der Romane steht im Gegensatz zu der Nazi-Ideologie der Zwischenkriegszeit.