torsdag 18. oktober 2018

Årsberetning med regnskap 2017/2018


Styret: 
Styret har i 2017/2018 bestått av

Kari-Marte Frøyset - leder

Anne-Brit Stensrød - nestleder

Matti Funderud - kasserer

Anita Zezanski - sekretær

Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem

Espen A. Volden - styremedlem

Bjørg Amundsen- styremedlemStyret har hatt følgende styremøter i 2017/2018.

Datoer for styremøter i 2017: 22.01.2017, 05.03.2017, 07.06.2017.

Datoer for styremøter hittil i 2018: 03.02.2018, 13.05.2018.

Samt tre arrangementer: Hageselskap 18.06.2017, årsmøte 22.10.2017 samt hageselskap 10.06.2018

Medlemmer:

Foreningen hadde 57 betalende medlemmer i 2017. Noen betaler et år men ikke neste, for så å betale igjen når vi sender ut giro. Vi kunne sikkert vært flinkere til å purre, men foreløpig har vi valgt å ikke gjøre dette.Økonomi:
Foreningen hadde kr 10 634,24 på konto 31.12.2017.

Inntekter i 2017 var kr 22 179,12

Disse kommer fra medlemskontingent, grasrotmidler fra Norsk Tipping, loddsalg og salg av bøker og hefter.


Utgifter i 2017 var totalt kr 16 172,18

Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, avisannonser til arrangementer, anskaffelse av radiointervju fra NRK, frimerker, gebyrer og mat til møter

Årsresultatet pr 31.12.2017 var kr 5 987,72Arrangementer og aktiviteter i 2017/2018:

Den 5. april 2017 holdt venneforeningen et arrangement på Eidsberg bibliotek, i samarbeid med Aschehoug forlag, i anledning relanseringen av Trygve Gulbranssens trilogi i en 3-i 1 utgave.

Søndag 18. juni 2017 markerte venneforeningen Trygve Gulbranssens 123 års fødselsdag (15.juni) Også i år hadde vi den glede av å invitere til hageselskap på Hobøl gård, i samarbeid med Ragna Gulbranssen.

Årsmøtet ble avholdt den 22.10.2017 på Annes Bokcafé. Det var 8 personer tilstede. De fremmøtte hørte på et radiointervju av Trygve Gulbranssen fra 1957.

Søndag 10. Juni 2018 hade vi nok en gang den ære av å invitere til hageselskap på Hobøl gård. Mellom 40 og 50 personer møtte opp på årets hageselskap som ble arrangert for 4. år på rad. Det var nydelig vær denne dagen, og folk koste seg med mat og drikke rundt bordene før de fikk en omvisning i Gulbranssens hjem. Hans Rasmus Glomsrud guidet gjestene puljevis mens han fortalte litt om interiør, bilder, bøker og diplomer som finnes i huset og også om noe om forfatterens liv. For første gang fikk gjestene se både kjøkken, spisestue, bibliotek, arbeidsværelse og soverom, og dette var tydelig svært interessant for de fremmøtte. Han avsluttet guiderunden med å lese en kort novelle Gulbranssen skrev. På et av rommene henger illustrasjonene til denne novellen. Vi i venneforeningen setter stor pris på at datteren Ragna åpner hjemmet sitt slik at de som ønsker det, kan få et lite innblikk i hvordan forfatteren og hans familie levde.Nettsider og facebooksider:

Foreningens nettside www.trygvegulbranssen.no oppdateres med informasjon om aktiviteter og med stoff knyttet til Gulbranssen.

Nettsiden har hatt 2001 unike brukere i 2017 (mot 1800 i 2016). Den oppdateres med ujevne mellomrom.

I 2017 var det flest besøkende fra Norge, deretter følger Tyskland, Nederland, USA, Brazil, Sverige, Canada, Sør-Korea, Østerrike og Sveits.

Foreningens facebooksider har 234 følgere, en liten økning. Majoriteten er fra Norge. Her legges det ut info tilknyttet arrangementer og annen info som omhandler Gulbranssen og hans forfatterskap.

Kari-Marte Frøyset,

leder

Eidsberg 18.10.2018


Trygve Gulbranssens Venner Forenklet regnskap 2017


Inntekter:

Medlemskontingent 7 645,62

Tilskudd, grasrotmidler 991,50

Inntekt fra loddsalg 1 745,00

Andre inntekter (boksalg) 4 297,00

Erstatning for skade på telt i 2016 7 500,00

Sum inntekter 22 179,12


Utgifter:

Utgifter til møter, arrangementer 6 695,80

Administrasjonskostnader (domene, frimerker) 1 603,00

Annonser i forbindelse med arrangementer 3 491,38

Anskaffelser (radiointervju NRK) 800,00

Innkjøp bøker for salg 3 582,00

Sum utgifter 16 172,18


Driftsresultat 6 006,94


Finansposter:

Renteinntekter 4,78

Renteutgifter og gebyrer - 24,00

Sum finansposter - 19,22


Årsresultat 5 987,72

1 kommentar: