mandag 21. juni 2021

HVA SKJER I 2021?

Trygve Gulbranssen på reise. Foto: Privat


Kjære medlemmer! 


Hvem hadde trodd at denne pandemien skulle holde fram, da vi i februar 2020 avholdt sist årsmøte i foreningen. På grunn av rådende omstendigheter måtte vi avlyse fjorårets hageselskap og vi har så og si ikke hatt noen styremøter i 2020/2021. Styret møttes til en sosial sammenkomst sommeren 2020, da dette var tillatt, ellers har vi kun hatt et digitalt møte på Teams, i tillegg til årsmøtet den 27. februar 2020. 


Vi valgte å ikke sende ut noen kontingent for fjoråret da vi ikke hadde noen aktivitet. I år ber vi om kontingenten betales som vanlig for de av dere som fremdeles ønsker å være medlemmer av venneforeningen!  Se siste side for informasjon om betaling!


Dessverre blir også årets hageselskap utgå. Vi ser litt lysere på situasjonen og øyner mulighet til å arrangere noe, om ikke fysisk så i det minste digitalt i løpet av de kommende månedene. Dette kan du lese mer om under.


Med bakgrunn i dagens situasjon er også denne årgangen av Bjørndalsposten litt annerledes utformet enn tidligere. Du finner årsberetningen fra 2019, og et kort referat fra 2020 i innlegget under. Nå som vaksineringen av alle aldersgrupper er gjennomført håper vi å kunne møtes igjen, om ikke i løpet av høsten, så i hvert fall neste sommer!

 

Med hilsen fra hele styret i Trygve Gulbranssens venner

søndag 20. juni 2021

Årsbrev 2019/2020 - med referat fra årsmøte 2020Kjære medlemmer!

Våren 2020 har blitt annerledes enn de fleste av oss kunne forestille seg. Vi håper alt står bra til med deg og dine!

På et tidligere styremøte vedtok styret i foreningen å flytte årsmøtet fra oktober til februar/mars pga. praktiske hensyn.

Årets årsmøte ble derfor gjennomført 27. februar på Annes Bokkafeé. På dette møtet la vi blant annet planer for årets hageselskap, som vi alle så fram til. Lite visste vi da om at vi to uker senere skulle få de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Dessverre blir det ikke arrangert noe hageselskap i år. På grunn av situasjonen med kronaviruset og med tanke på deltakernes helse har styret besluttet å avlyse i år. Vi kommer til å overføre planene for årets arrangement til neste år og håper å kunne gjennomført på vanlig måte da. Så hold av søndag 13. juni 2021 allerede nå!


Med hilsen fra hele styret i

Trygve Gulbranssens venner,

Kari-Marte Frøyset, leder.

Les referat fra årsmøtet under.