tirsdag 6. oktober 2015

Saksliste, årsrapport og regnskap 2014/2015

Saksliste årsmøte i Trygve Gulbranssens Venner 10.10.2015

1.  Åpning av møtet og valg av møteleder.

2.  Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

3 . Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4.  Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

4 B  B-sak.

5. Valg av styre. 

6. Eventuelt.FØLGENDE ER FORESLÅTT SOM STYREMEDLEMMER :