fredag 17. mars 2023

Velkommen til årsmøte!Vi ønsker dere alle velkommen til årsmøte søndag 26.3 kl 18. Møtet finner sted på Annes Bokcafé i Eidsberg. Adresse er Finnestadveien 336. 

Vi ser klipp fra den tyske filmatiseringen av «Og bakom synger skogene» og styremedlem Hans Rasmus Glomsrud vil holde et lite foredrag. Det vil bli enkel bevertning.Årsrapport Trygve Gulbranssens Venner 2022

Styret:
Styret har i 2022 bestått av Kari-Marte Frøyset - leder Anne-Brit Stensrød - nestleder Matti Funderud - kasserer Anita Zezanski - sekretær Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem Espen A. Volden - styremedlem Bjørg Amundsen- styremedlem
Styret har hatt to styremøter i 2022, 1. mai og 16. oktober.
Medlemmer: Foreningen hadde 30 betalende medlemmer i 2022. I fjor ble kun info med betaling sendt ut. Denne lave andelen betalte kontingenter tyder på at vi bør fortsette å sende ut pr post med giro!

Økonomi: Foreningen hadde kr 5 520,37 på konto 31.12.2022. Inntekter i 2022 var kr 20 304,10 Disse kommer fra medlemskontingent, grasrotmidler fra Norsk Tipping, loddsalg og salg av bøker og hefter, samt kiosk og billetter til bokbad.
Utgifter i 2022 var totalt kr 32 908,25. Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, avisannonser til arrangementer, gaver/blomster, underholdning/musikk, innkjøp til kiosk, lydmann og plakater i forbindelse med bokbadet.
Årsresultatet pr 31.12.2022 var – 12 637,90 kr
 
Arrangementer og aktiviteter i 2022:
Årsmøtet ble holdt 06.03.2022 på Annes bokcafé. Det var seks styremedlemmer, ingen medlemmer, på møtet Årets hageselskap ble avholdt 12.6, denne gangen med et bokbad ledet av Even H. Kaalstad fra Rakkestad, som intervjuet forfatterne Tom Egeland og Torill Brekke. På grunn av dårlig vær ble arrangementet flyttet innendørs til Festsalen på Kulturtorget i Mysen. Det var et meget vellykket arrangement med omkring 70 personer, både fra Mysen og utenbygds fra. Publikum koste seg, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Styret sto også for salg av kaffe, mineralvann, vafler og kake denne dagen. Det var også loddsalg med flotte premier. 
Bokbadet ble krydret med musikalske innslag av det som med årene har blitt foreningens «faste musikere»; Karin Johansson, Stina Widen og Marie Widen. De opptrådte med svenske sommerviser og bokbadet ble åpnet med spill på lur! Vi retter en stor takk til Ragna Gulbranssen som sponset musikkinnslaget denne dagen. 
Foreningen søkte Indre Østfold kommune og ble tildelt kr 10.000 i stedsutviklingsmidler til dette arrangementet, noe som var avgjørende for at vi klarte å dra dette i havn økonomisk. Vi ble også sponset med kr 5000 av Eidsberg Sparebank, noe vi er veldig takknemlige for!

Nettsider og facebooksider:
Foreningens nettside www.trygvegulbranssen.no oppdateres med informasjon om aktiviteter og med stoff knyttet til Gulbranssen.
Nettsiden har hatt 1221 unike brukere i 202022 mot 885 unike brukere i 2021. Siden oppdateres med ujevne mellomrom. I 2019 var det flest besøkende fra Norge, deretter følger USA, Tyskland, Kina, Storbritannia, Canada, Østerrike, Nederland, Estland og Sverige.
Foreningens facebooksider har 286 følgere, 40 flere året før. Majoriteten er fra Norge. Her legges det ut info tilknyttet arrangementer og annen info som omhandler Gulbranssen og hans forfatterskap.

Kari-Marte Frøyset, 
 leder Eidsberg 16.03.2023

lørdag 11. juni 2022

Hageselskap med bokbad 12.juni FLYTTES INNENDØRS!

Bokbad med Toril Brekke og Tom Egeland! 

På grunn av usikkert vær og mye vindu vil arrangementet søndag 12. juni flyttes innendørs til Festsalen på Kulturtorget ved biblioteket på Mysen ! 

Adresse: Storgata 15, 1850 Mysen.

Arrangementet starter kl 14 som planlagt og programmet ellers er ikke endret! 

Vi håper å se mange! 

Kulturtorget har adresse Storgata 15, 1850 Mysen. Festsalen ligger rett inn for hovedinngangen.
Foto lånt fra Indre Østfold kommunes nettside.  


fredag 20. mai 2022

Velkommen til hageselskap med bokbad søndag 12. juni kl 14
Endelig! Etter to år med pandemi skal vi endelig få samles i den vakre hagen på Hobøl gård for å feire forfatteren Trygve Gulbranssen. Han ble født 15. juni 1894 og i år markerer vi hans 128. fødselsdag og foreningen Trygve Gulbranssens Venners 10-års jubileum.
 


Hageselskapet blir, som tidligere, arrangert i samarbeid med forfatterens datter, Ragna Gulbranssen. Nytt av året er at vi i år har den glede av å samarbeide med Even H. Kaalstad som vil lede et bokbad med forfatterene Toril Brekke og Tom Egeland.

Even H. Kaalstad arbeidet i Aschehoug forlag i flere år. For noen få år siden startet han eget firma innen kulturformidling og litteratur. EHK Kreativ står blant annet bak litteraturfestivalen Åpen bok i Rakkestad.


Dette skriver Even H. Kaalstad om det kommende bokbadet på årets hageselskap:

Jeg har valgt å ta med meg to forfattere til hagen på Hobøl, nemlig Toril Brekke og Tom Egeland. Begge forfatterne har skrevet mange bøker og vet hvordan litteraturen kan gjøre en forskjell i menneskers liv. Begge to har et forhold til Trygve Gulbranssens bøker, men hvem har ikke det? Jo, det er nok noen som ikke har det, dagens unge kjenner ikke nødvendigvis til bøkene. Det er noe jeg tenker vi skal gjøre noe med. Kanskje disse to forfatterne også kan bidra litt i den sammenhengen. Jeg gleder meg til å bokbade akkurat Toril Brekke og Tom Egeland den 12. juni. Tom Egeland
er særlig kjent for bøkene om arkeologen Bjørn Beltø. Han er i disse dager aktuell med 10. bok i denne serien, Metusalemprosjektet. Egeland har også skrevet en rekke thrillere og ungdomsbøker, og er oversatt til 24 språk. Han har mottatt en rekke litterære priser – blant annet Rivertonprisen, Riksmålsprisen og ARKs barnebokpris for ungdomsromanen «Katakombens hemmelighet». Tom Egeland har vært styremedlem i Forfatterforeningen (2010-2018), president for Rivertonklubben (2015-2019), og juryleder for riksmålsprisen Gullpennen fra 2018. 

(Foto: Raymond Mosken/Aschehoug)


Toril Brekkes forfatterskap er preget av sterkt samfunnsengasjement, historisk interesse og et dypt engasjement i menneskeskjebner. Hun
debuterte i 1976 med romanen «Jenny har fått sparken». Tematikken rundt kvinnens situasjon i ekteskap og samfunnsliv er sentral i hennes forfatterskap. Hun har også skrever en rekke bøker for barn og ungdom. Brekke mottok Riksmålsforbundets litteraturpris i 2000 og Amalie Skram-prisen i 2004.  Toril Brekke var leder i Den norske Forfatterforening fra 1987–1991 og leder i Norsk P.E.N. fra 1992–1997.

(Foto: Tine Poppe/Aschehoug)


(Kilder: snl.no, wikipedia.no, ascehoug.no. tomegeland.no)


 


I år blir det salg av kake, vafler og kaffe/mineralvann fra kiosk. Som vanlig vil vi ha en utlodning til inntekt for foreningen, så ta gjerne med kontanter. Foreningen har også Vipps. Musikerene Stina Widèn, Marie Widén og Karin Johansson vil spille svenske sommerviser for oss.

Inngangsbilletter kan bestilles på forhånd via vipps #752149, på telefon 45 13 70 53 (Kari-Marte) eller e-post: venner@trygvegulbranssen.no


Inngangsbillett: 100 kr (Barn under 15 år gratis)

Tidspunkt: Søndag 12. juni kl 14. 

Adresse: Trygve Gulbranssens vei 67, Eidsberg.


Vi oppfordrer som vanlig til samkjøring på grunn av begrenset parkeringsplass.


NB! Ved regn/dårlig vær vil arrangementet flyttes innendørs til den store festsalen på Kulturtorget, Mysen. Dette vil evt. bli annonsert på foreningens nettside og facebookside. 


Arrangementet støttes av Ragna Gulbranssen, Eidsberg Sparebank og Indre Østfold kommune.