mandag 21. juni 2021

HVA SKJER I 2021?

Trygve Gulbranssen på reise. Foto: Privat


Kjære medlemmer! 


Hvem hadde trodd at denne pandemien skulle holde fram, da vi i februar 2020 avholdt sist årsmøte i foreningen. På grunn av rådende omstendigheter måtte vi avlyse fjorårets hageselskap og vi har så og si ikke hatt noen styremøter i 2020/2021. Styret møttes til en sosial sammenkomst sommeren 2020, da dette var tillatt, ellers har vi kun hatt et digitalt møte på Teams, i tillegg til årsmøtet den 27. februar 2020. 


Vi valgte å ikke sende ut noen kontingent for fjoråret da vi ikke hadde noen aktivitet. I år ber vi om kontingenten betales som vanlig for de av dere som fremdeles ønsker å være medlemmer av venneforeningen!  Se siste side for informasjon om betaling!


Dessverre blir også årets hageselskap utgå. Vi ser litt lysere på situasjonen og øyner mulighet til å arrangere noe, om ikke fysisk så i det minste digitalt i løpet av de kommende månedene. Dette kan du lese mer om under.


Med bakgrunn i dagens situasjon er også denne årgangen av Bjørndalsposten litt annerledes utformet enn tidligere. Du finner årsberetningen fra 2019, og et kort referat fra 2020 i innlegget under. Nå som vaksineringen av alle aldersgrupper er gjennomført håper vi å kunne møtes igjen, om ikke i løpet av høsten, så i hvert fall neste sommer!

 

Med hilsen fra hele styret i Trygve Gulbranssens venner

søndag 20. juni 2021

Årsbrev 2019/2020 - med referat fra årsmøte 2020Kjære medlemmer!

Våren 2020 har blitt annerledes enn de fleste av oss kunne forestille seg. Vi håper alt står bra til med deg og dine!

På et tidligere styremøte vedtok styret i foreningen å flytte årsmøtet fra oktober til februar/mars pga. praktiske hensyn.

Årets årsmøte ble derfor gjennomført 27. februar på Annes Bokkafeé. På dette møtet la vi blant annet planer for årets hageselskap, som vi alle så fram til. Lite visste vi da om at vi to uker senere skulle få de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Dessverre blir det ikke arrangert noe hageselskap i år. På grunn av situasjonen med kronaviruset og med tanke på deltakernes helse har styret besluttet å avlyse i år. Vi kommer til å overføre planene for årets arrangement til neste år og håper å kunne gjennomført på vanlig måte da. Så hold av søndag 13. juni 2021 allerede nå!


Med hilsen fra hele styret i

Trygve Gulbranssens venner,

Kari-Marte Frøyset, leder.

Les referat fra årsmøtet under.

tirsdag 8. oktober 2019

Årsmøte 13. oktober 2019

Illustrasjon fra fransk utgave av «Og bakom synger skogene»

Trygve Gulbranssens Venner inviterer til årsmøte SØNDAG 13.10 kl 14 
på Annes Bokkafé (MERK! Endring av sted) Adr. Finnestadveien 335, Eidsberg.

Program for dagen: 
Velkommen. 
Gjennomgang av årsmelding og regnskap. 
Musikkinnslag. 
Mat, kaker og kaffe.

Bindende påmelding innen fredag 11. oktober pga. servering, til e-post
venner(a)trygvegulbranssen.no eller 917 05 626 (nestleder Anne-Brit Stensrød)

Saksliste og regnskap ligger nedenfor! 
Evt. saker bes meldes inn innen torsdag 10. oktober. 

Under finner du dokumenter tilknyttet årsmøtet, forenklet regnskap, årsrapport og saksliste. 

fredag 19. oktober 2018

Årsmøte søndag 21. oktober kl 14Velkommen til årsmøte i venneforeningen søndag 21. oktober kl 14 på Hobøl gård.

Vi møtes i stuene på Hobøl, forfatterens hjemsted fra 1940, for å minnes Trygve Gulbranssen. Det blir også mulig å besøke Gulbranssens kontor. Enkel servering.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer. Ønsker du å melde deg inn, ta kontakt på e-post eller telefon.

Påmelding til årsmøtet: venner(a)trygvegulbranssen.no eller på telefon 917 05 626

Adresse: Trygve Gulbranssens vei 67, Eidsberg.

Vel møtt!


Saksliste årsmøte 21.10.2018

Sak 1. Åpning av møtet og valg av møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Sak 5. Valg av styre for 2019

Sak 6. Eventuelt.

torsdag 18. oktober 2018

Årsberetning med regnskap 2017/2018


Styret: 
Styret har i 2017/2018 bestått av

Kari-Marte Frøyset - leder

Anne-Brit Stensrød - nestleder

Matti Funderud - kasserer

Anita Zezanski - sekretær

Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem

Espen A. Volden - styremedlem

Bjørg Amundsen- styremedlemStyret har hatt følgende styremøter i 2017/2018.

Datoer for styremøter i 2017: 22.01.2017, 05.03.2017, 07.06.2017.

Datoer for styremøter hittil i 2018: 03.02.2018, 13.05.2018.

Samt tre arrangementer: Hageselskap 18.06.2017, årsmøte 22.10.2017 samt hageselskap 10.06.2018