tirsdag 8. oktober 2019

Årsmøte 13. oktober 2019

Illustrasjon fra fransk utgave av «Og bakom synger skogene»

Trygve Gulbranssens Venner inviterer til årsmøte SØNDAG 13.10 kl 14 
på Annes Bokkafé (MERK! Endring av sted) Adr. Finnestadveien 335, Eidsberg.

Program for dagen: 
Velkommen. 
Gjennomgang av årsmelding og regnskap. 
Musikkinnslag. 
Mat, kaker og kaffe.

Bindende påmelding innen fredag 11. oktober pga. servering, til e-post
venner(a)trygvegulbranssen.no eller 917 05 626 (nestleder Anne-Brit Stensrød)

Saksliste og regnskap ligger nedenfor! 
Evt. saker bes meldes inn innen torsdag 10. oktober. 

Under finner du dokumenter tilknyttet årsmøtet, forenklet regnskap, årsrapport og saksliste. 

fredag 19. oktober 2018

Årsmøte søndag 21. oktober kl 14Velkommen til årsmøte i venneforeningen søndag 21. oktober kl 14 på Hobøl gård.

Vi møtes i stuene på Hobøl, forfatterens hjemsted fra 1940, for å minnes Trygve Gulbranssen. Det blir også mulig å besøke Gulbranssens kontor. Enkel servering.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer. Ønsker du å melde deg inn, ta kontakt på e-post eller telefon.

Påmelding til årsmøtet: venner(a)trygvegulbranssen.no eller på telefon 917 05 626

Adresse: Trygve Gulbranssens vei 67, Eidsberg.

Vel møtt!


Saksliste årsmøte 21.10.2018

Sak 1. Åpning av møtet og valg av møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Sak 5. Valg av styre for 2019

Sak 6. Eventuelt.

torsdag 18. oktober 2018

Årsberetning med regnskap 2017/2018


Styret: 
Styret har i 2017/2018 bestått av

Kari-Marte Frøyset - leder

Anne-Brit Stensrød - nestleder

Matti Funderud - kasserer

Anita Zezanski - sekretær

Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem

Espen A. Volden - styremedlem

Bjørg Amundsen- styremedlemStyret har hatt følgende styremøter i 2017/2018.

Datoer for styremøter i 2017: 22.01.2017, 05.03.2017, 07.06.2017.

Datoer for styremøter hittil i 2018: 03.02.2018, 13.05.2018.

Samt tre arrangementer: Hageselskap 18.06.2017, årsmøte 22.10.2017 samt hageselskap 10.06.2018


onsdag 23. mai 2018

Velkommen til hageselskap søndag 10. juni!


På vegne av Trygve Gulbranssens Venner og i samarbeid med Ragna Gulbranssen inviteres du/dere herved til hageselskap på Hobøl gård søndag 10. juni kl. 14. Vi markerer forfatterens 124 års fødselsdag.

Ta gjerne sommerhatten på, og bli med på hagefest. Det blir underholdning, loddsalg og omvisning i hovedhuset med mulighet til å se det nye kjøkkenet.

Ta med:
mat til felles bord
stol (og evt. bord)

Vi koker kaffe og serverer kake.

Det blir satt opp telt i hagen så vi tåler litt lett yr, men arrangementet er med værforbehold. Følg med på hjemmesiden trygvegulbranssen.no.

Adresse: Trygve Gulbranssens vei 67, Eidsberg.

NB! Vi oppfordrer til samkjøring på grunn av begrenset parkeringsplass!

Bindende påmelding innen 7. juni til Anne-Brit på tlf. 917 05 626 eller Kari-Marte på tlf 451 37 053 eller på e-post til venner@trygvegulbranssen.no

Velkommen!

PS!
Den nye utgivelsen av trilogien kan kjøpes på Annes Bokcafé eller på hagefesten.
Vi har også kataloger med Gulbranssens tegninger igjen, selges kr 100 + porto kr.
Ta kontakt på telefon eller e-post.

lørdag 14. oktober 2017

Årsberetning med regnskap 2016/2017

Kjære medlemmer!
Foreningen rundet 5 år den 22.11.2017. Det har skjedd endel på disse årene: Styret er stolte av å ha arrangert utstilling av Gulbranssens tegninger, vært med på å flytte bysten til en ny, flott plassering på Mysen torg og sist, i april 2017, arrangert en bokslansering i forbindelse med Aschehougs nyutgivelse av trilogien. Vi har fått høre at utgivelsen er en suksess og det skal være trykket opp nytt opplag. Det lover godt for interessen for forfatteren også videre og blant yngre generasjoner.