fredag 19. oktober 2018

Årsmøte søndag 21. oktober kl 14Velkommen til årsmøte i venneforeningen søndag 21. oktober kl 14 på Hobøl gård.

Vi møtes i stuene på Hobøl, forfatterens hjemsted fra 1940, for å minnes Trygve Gulbranssen. Det blir også mulig å besøke Gulbranssens kontor. Enkel servering.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer. Ønsker du å melde deg inn, ta kontakt på e-post eller telefon.

Påmelding til årsmøtet: venner(a)trygvegulbranssen.no eller på telefon 917 05 626

Adresse: Trygve Gulbranssens vei 67, Eidsberg.

Vel møtt!


Saksliste årsmøte 21.10.2018

Sak 1. Åpning av møtet og valg av møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Sak 5. Valg av styre for 2019

Sak 6. Eventuelt.

torsdag 18. oktober 2018

Årsberetning med regnskap 2017/2018


Styret: 
Styret har i 2017/2018 bestått av

Kari-Marte Frøyset - leder

Anne-Brit Stensrød - nestleder

Matti Funderud - kasserer

Anita Zezanski - sekretær

Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem

Espen A. Volden - styremedlem

Bjørg Amundsen- styremedlemStyret har hatt følgende styremøter i 2017/2018.

Datoer for styremøter i 2017: 22.01.2017, 05.03.2017, 07.06.2017.

Datoer for styremøter hittil i 2018: 03.02.2018, 13.05.2018.

Samt tre arrangementer: Hageselskap 18.06.2017, årsmøte 22.10.2017 samt hageselskap 10.06.2018