Om Hobøl gård

Hobøl gård 1951
Trygve Gulbranssen flyttet, sammen med familien, til Hobøl gård i Eidsberg julen 1940. Han hadde vært på jakt etter gård en tid, for å realisere drømmen om bondelivet. Krigsutbruddet gjorde at jakten fikk skyte fart, da det var om å gjøre å komme seg ut av hovedstaden.

Minnene fra feriene på bestefarens gård Vestre Dahl i Frogn var med på å legge grunnlaget for denne lengten, som også resulterte i den suksessen som muliggjorde kjøpet. På Hobøl innredet han husene etter egen smak, og ble boende til han døde der i 1962.

Hobøl gård ligger høyt i landskapet, med storslagen utsikt over bygdene rundt. Den store valmede hovedbygningen fra 1909 skiller seg ut fra øvrige bygninger i distriktet. Vinkelformen, de hvitmalte veggene, og den svarte teglsteinen, fikk Arthur Klæbo i sin tid til å si at den minnet mer om Baroniet Rosendal, enn om Gammel-Dags tømmerhytte.

I tillegg finnes en rekke andre bygninger på eiendommen; blant annet en sidebygning i sveitserstil med svalganger, og to tidligere husmannsplasser. 

Gården er fortsatt i familiens eie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar