fredag 17. mars 2023

Velkommen til årsmøte!



Vi ønsker dere alle velkommen til årsmøte søndag 26.3 kl 18. Møtet finner sted på Annes Bokcafé i Eidsberg. Adresse er Finnestadveien 336. 

Vi ser klipp fra den tyske filmatiseringen av «Og bakom synger skogene» og styremedlem Hans Rasmus Glomsrud vil holde et lite foredrag. Det vil bli enkel bevertning.



Årsrapport Trygve Gulbranssens Venner 2022

Styret:
Styret har i 2022 bestått av Kari-Marte Frøyset - leder Anne-Brit Stensrød - nestleder Matti Funderud - kasserer Anita Zezanski - sekretær Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem Espen A. Volden - styremedlem Bjørg Amundsen- styremedlem
Styret har hatt to styremøter i 2022, 1. mai og 16. oktober.
Medlemmer: Foreningen hadde 30 betalende medlemmer i 2022. I fjor ble kun info med betaling sendt ut. Denne lave andelen betalte kontingenter tyder på at vi bør fortsette å sende ut pr post med giro!

Økonomi: Foreningen hadde kr 5 520,37 på konto 31.12.2022. Inntekter i 2022 var kr 20 304,10 Disse kommer fra medlemskontingent, grasrotmidler fra Norsk Tipping, loddsalg og salg av bøker og hefter, samt kiosk og billetter til bokbad.
Utgifter i 2022 var totalt kr 32 908,25. Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, avisannonser til arrangementer, gaver/blomster, underholdning/musikk, innkjøp til kiosk, lydmann og plakater i forbindelse med bokbadet.
Årsresultatet pr 31.12.2022 var – 12 637,90 kr
 
Arrangementer og aktiviteter i 2022:
Årsmøtet ble holdt 06.03.2022 på Annes bokcafé. Det var seks styremedlemmer, ingen medlemmer, på møtet Årets hageselskap ble avholdt 12.6, denne gangen med et bokbad ledet av Even H. Kaalstad fra Rakkestad, som intervjuet forfatterne Tom Egeland og Torill Brekke. På grunn av dårlig vær ble arrangementet flyttet innendørs til Festsalen på Kulturtorget i Mysen. Det var et meget vellykket arrangement med omkring 70 personer, både fra Mysen og utenbygds fra. Publikum koste seg, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Styret sto også for salg av kaffe, mineralvann, vafler og kake denne dagen. Det var også loddsalg med flotte premier.



 
Bokbadet ble krydret med musikalske innslag av det som med årene har blitt foreningens «faste musikere»; Karin Johansson, Stina Widen og Marie Widen. De opptrådte med svenske sommerviser og bokbadet ble åpnet med spill på lur! Vi retter en stor takk til Ragna Gulbranssen som sponset musikkinnslaget denne dagen.



 
Foreningen søkte Indre Østfold kommune og ble tildelt kr 10.000 i stedsutviklingsmidler til dette arrangementet, noe som var avgjørende for at vi klarte å dra dette i havn økonomisk. Vi ble også sponset med kr 5000 av Eidsberg Sparebank, noe vi er veldig takknemlige for!

Nettsider og facebooksider:
Foreningens nettside www.trygvegulbranssen.no oppdateres med informasjon om aktiviteter og med stoff knyttet til Gulbranssen.
Nettsiden har hatt 1221 unike brukere i 202022 mot 885 unike brukere i 2021. Siden oppdateres med ujevne mellomrom. I 2019 var det flest besøkende fra Norge, deretter følger USA, Tyskland, Kina, Storbritannia, Canada, Østerrike, Nederland, Estland og Sverige.
Foreningens facebooksider har 286 følgere, 40 flere året før. Majoriteten er fra Norge. Her legges det ut info tilknyttet arrangementer og annen info som omhandler Gulbranssen og hans forfatterskap.

Kari-Marte Frøyset, 
 leder Eidsberg 16.03.2023







Saksliste.
1. Åpning av møtet og valg av møteleder.
2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.
5 Valg av styre.
6 Eventuelt.

Valg Trygve Gulbranssens Venner 2023
Styret valgt på årsmøtet 2022:
Styreleder: Kari-Marte Frøyset (på valg)
Nestleder: Anne Brit Stensrød (på valg)
Kasserer: Matti Funderud (på valg)
Sekretær: Anita Zezanski
Styremedlem: Hans Rasmus Glomsrud (stiller ikke til gjenvalg)
Styremedlem: Espen A. Volden
Styremedlem: Bjørg Amundsen

Forslag til styre 2023
Kari-Marte Frøyset
Anne Brit Stensrød
Matti Funderud
Anita Zezanski
Espen A. Volden
Bjørg Amundsen
XXXX
Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. Styret ber årsmøtet om tillitt til å velge et nytt styremedlem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar