tirsdag 6. oktober 2015

Saksliste, årsrapport og regnskap 2014/2015

Saksliste årsmøte i Trygve Gulbranssens Venner 10.10.2015

1.  Åpning av møtet og valg av møteleder.

2.  Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

3 . Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4.  Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

4 B  B-sak.

5. Valg av styre. 

6. Eventuelt.FØLGENDE ER FORESLÅTT SOM STYREMEDLEMMER :


Styreleder:   Kari-Marte Frøyset    (velges for 1 år om gangen)         

Nestleder Anne Brit Stensrød (velges for 1 år om gangen)

Styremedlemmer:     
Espen A Volden (på valg i 2015)
Anita Zezanski (på valg i 2015)
Bjørg Amundsen (på valg i 2015)

Matti Funderud (på valg i 2016)
Hans Rasmus Glomsrud (på valg i 2016)


Varamedlemmer:   Grethe Øvstegård Bodal (på valg)

Styret vil konstituere seg på første styremøte etter årsmøtet.


Årsrapport Trygve Gulbranssens Venner 2015

Styret:

Styret har i 2014/2015 bestått av
Kari-Marte Frøyset - leder
Anne-Brit Stensrød - nestleder
Matti Funderud - kasserer
Anita Zezanski - sekretær
Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem
Espen A. Volden - styremedlem
Hans Petter Hannaas - styremedlem
Bjørg Amundsen - varamedlem

Styret har hatt  6 styremøter siden oktober 2014 og fram til 10.oktober 2015.
( Datoer for styremøter: 23.11.2014, 08.02.2015, 23.03.2015, 26.04.2015, 09.07.2015, 05.10.2015)


Medlemmer:
Foreningen hadde 55 betalende medlemmer i 2014.  ( av 80 innmeldte)
Pr. dags dato er antall medlemmer 87.

Økonomi:
Se vedlagt regnskap. Foreningen hadde kr 13 658,22 på konto ved årsslutt.

Venneforeningen har søkt midler fra Sparebankstiftelsen 1 Østfold og Akershus´ prosjekt «Vi er der du er». Vi fikk 660 kroner fra stiftelsen i mars 2014.
Vi søkte også Eidsberg sparebank om midler og tikk tildelt kr 2000 fra banken i april 2014. Pengene skal brukes til å utarbeide undervisningsmateriell om Trygve Gulbranssen, hans liv og forfatterskap til skoleelever i Eidsberg. Dette vil vi arbeide videre med i 2015/2016.

Foreningen hadde et overskudd på kr 11 080,40 kr pr 01.01.2015.
Inntekter var totalt på kr 15.183,41 kr Disse kommer fra av tildelte midler, medlemskontingent, loddsalg og salg av bøker og hefter.

Utgifter i 2014 var totalt kr 4.102,74 kr. Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, gebyr til frivillighetsregisteret, mat og lignende ved arrangementer.Arrangementer og aktiviteter:

Den 17. mai ble Trygve Gulbranssens byste avduket på nytt! Den høytidelige markeringen fant sted på Mysen torg og forfatterens datter Ragna Gulbranssen foretok avdukingen.
   Det var Mysen Rotary Klubb som tok initiativ til å få laget og reist minnesmerket på 1980-tallet med støtte fra Eidsberg kommune, Eidsberg sparebank, Christiania Bank og Kredittkasse. Gulbranssen var chartermedlem i Mysen Rotary. Bysten er utformet av den kjente billedhuggeren Arne Durban. Den ble avduket på forfatterens fødselsdag den 15. juni 1985 av daværende kulturminister Lars Roar Langslet. Etter at den gamle Kredittkassens filial på Mysen ble nedlagt har bysten stått for seg selv, nesten usynlig, omgitt av store busker. Om vinteren har den ofte blitt begravet i snøhauger.
   Venneforeningen synes den folkekjære forfatteren fortjente en bedre og mer sentral plassering. Vi tok kontakt med Eidsberg kommune og ordfører Erik Unaas for et par år siden og har siden den gang arbeidet for å finne best mulig plassering av bysten. I en kort periode sto selve bysten inne på biblioteket i fjor sommer, under 120-års markeringen og utstillingen av Trygve Gulbranssens tegninger.
   Bysten har nå fått en sentral og flott plassering, på kommunal grunn, på Mysen torg. Mysen Rotary har sponset ny belysning og Ragna Gulbranssen har sponset en informativ plakett, utformet i samarbeid med venneforeningen, som er festet til sokkelen. Teknisk etat i Eidsberg kommune har ordnet alt det praktiske rundt flytting og montering.
Det ble en hyggelig og høytidelig markering den 17. mai. Venneforeningens leder, Kari-Marte Frøyset, ønsket velkommen før nestleder Anne-Brit Stensrød leste diktene «17. mai 1940» av Nordahl Grieg og «17. mai 1945» av Trygve Gulbranssen. Ordfører Erik Unaas og Johan Hovdedalen fra Mysen Rotary Klubb sa noen velvalgte ord før bysten ble avduket av Ragna Gulbranssen.


Søndag 14. juni 2015 markerte venneforeningen Trygve Gulbranssens fødselsdag. Forfatteren ville fylt 121 år den 15. juni.  I år hadde vi den glede av å invitere til hageselskap på Hobøl gård, i samarbeid med Ragna Gulbranssen.
Rundt 50 «venner» møtte opp for å feire forfatterens fødselsdag på hans tidligere hjemsted, Hobøl gård i Eidsberg. Det ble et svært vellykket og hyggelig arrangement vi håper å kunne gjenta neste år! 
En gruppe ungdom fra Trømborg skolekorps spilte for oss. Det samme gjorde den meget dyktige fiolinisten Inga, som Ragna Gulbranssen er gudmor til. 
Vi fikk lov til å ha omvisninger i huset; i peisestuen, finstuen og på forfatterens arbeidsværelse. Dette ble svært godt mottatt blant de besøkende. Stemning i den vakre hagen var magisk. Det var spleiselag med nydelig mat og en lekker kake levert av Cuisine D´Estelle. 


Lørdag 10. oktober 2015 avholdes foreningens årlige årsmøte. Denne gang på Kulturtorget i Mysen.

Venneforeningen har også deltatt på følgende i 2015:
Ragna Gulbranssen har opprettet 'Trygve Gulbranssens Minnefond'. Midlene skal tildeles funksjonshemmede idrettsutøvere. Styremedlem Espen A. Volden representerer venneforeningen i fondets styre. Tildelingen fant sted på Eidsberg bibliotek 2. september 2015. Styremedlem Hans Rasmus Glomsrud holdt et mini-foredrag om Trygve Gulbranssen og hans engasjement innen idrett.


Nettsider og facebooksider:

Foreningens nettside www.trygvegulbranssen.no oppdateres med informasjon om aktiviteter og med stoff knyttet til Gulbranssen. Hans Rasmus har fått tillatelse fra Tore Hoel´s enke til å benytte tekster fra den gamle nettsiden som legges ut.  Det er også lagt ut tekster på engelsk og tysk. Nettsiden har hatt nesten 19000 sidevisninger siden starten i 2013.
Det  er flest besøkende fra Ukraina ! , deretter Norge tett fulgt av USA og Tyskland.

Foreningens facebooksider har nå 190 følgere. Majoriteten er fra Norge. Her legges det ut informasjon tilknyttet arrangementer og saker som omhandler Gulbranssen og hans forfatterskap.


Annet:
Saker vi har arbeidet med utover arrangementene som har vært gjennomført og annet som bør nevnes i årsberetningen er følgende:

- Ragna Gulbranssen feiret sin 85-års lørdag 11. april. Fem av styrets medlemmer var tilstede og fikk først oppleve en flott konsert i Oppegård kirke med påfølgende middag på Villa Sandvigen. Som gave fra Trygve Gulbranssens venner fikk Ragna en tur til valgfritt museum/forfatterhjem. Lørdag 19. september dro fire av styrets medlemmer på tur med Ragna til Mårbacka i Sverige, Selma Lagerlöfs hjem. Det var en flott tur i strålende høstsol og vi koste oss alle sammen.

- Styret jobber videre med å utarbeide materiell til Eidsbergskolens elever på barne- og ungdomstrinnet. Vi vil kontakte skolekontoret og se på ulike muligheter for å realisere et undervisningsopplegg.

- Vi i styret vil arbeide med å finne på flere aktiviteter for medlemmene. Etter tre års drift har vi nå litt penger på konto som vi ønsker skal komme medlemmene til gode også. Vi har diskutert ulike muligheter, alt fra tur til Romsdal for å se på stedene der opptakene til den tyske filmen ble gjort til julebord i «Bjørndals-ånd». Vi oppfordrer herved dere alle til  komme med ønsker og innspill!  Send gjerne inn forslag på e-post eller ta kontakt siden også.

Eidsberg 05.10.2015.
 


Kari-Marte Frøyset                                                 Anne-Brit Stensrød
         leder                                                          nestlederMatti Funderud                                                        Anita Zezanski
     kasserer                                                                          sekretærHans Rasmus Glomsrud                                             Espen A. Volden
      styremedlem                                                   styremedlemBjørg Amundsen

    varamedlem


Regnskap for Trygve Gulbranssens Venner 2014/2015

Årsregnskap 2014
Inntekter 15.183,41
Utgifter  4102,74
Overskudd 2014 11.080,40
Utgifter
Bilagsnr Dato Tekst Sum
1 06.01.14 Uniweb domene 63,87
2 06.01.14 Uniweb domene 63,87
3 28.02.14 Gebyr 34,00
4 24.02.14 Frivillighetsregisteret 135,00
5 28.02.14 Gebyr 2,00
6 30.09.14 Uniweb domene 600,00
7 30.09.14 Uniweb domene 600,00
8 30.09.14 Gebyr 4,00
9 20.10.14 Mat til årsmøtet Cuisine D´Estelle 2 600,00
10 31.10.14 Gebyr 3,00
Utgifter totalt i 2014 4 102,74
Inntekter
Bilagsnr Dato Tekst Sum
1 24.02.14 Sparebank 1 Østfold Akershus Gave 660,00
2 03.04.14 Eidsberg Sparebank Gave 2 000,00
3 til 44 20.05 -08.09.2014 Kontingent, totalt 8 450,00
45 13.10.14 Boksalg T. G bøker 2 000,00
46 13.10.14 Innganspenger årsmøtet 2014 1 100,00
47 20.10.14 Loddsalg inntekter fra årsmøtet 760,00
48 20.10.14 Mat på Årsmøtet x 2 200,00
49 31.12.14 Rente 13,41
Inntekter totalt i 2014 15 183,41

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar