søndag 20. juni 2021

Årsbrev 2019/2020 - med referat fra årsmøte 2020Kjære medlemmer!

Våren 2020 har blitt annerledes enn de fleste av oss kunne forestille seg. Vi håper alt står bra til med deg og dine!

På et tidligere styremøte vedtok styret i foreningen å flytte årsmøtet fra oktober til februar/mars pga. praktiske hensyn.

Årets årsmøte ble derfor gjennomført 27. februar på Annes Bokkafeé. På dette møtet la vi blant annet planer for årets hageselskap, som vi alle så fram til. Lite visste vi da om at vi to uker senere skulle få de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Dessverre blir det ikke arrangert noe hageselskap i år. På grunn av situasjonen med kronaviruset og med tanke på deltakernes helse har styret besluttet å avlyse i år. Vi kommer til å overføre planene for årets arrangement til neste år og håper å kunne gjennomført på vanlig måte da. Så hold av søndag 13. juni 2021 allerede nå!


Med hilsen fra hele styret i

Trygve Gulbranssens venner,

Kari-Marte Frøyset, leder.

Les referat fra årsmøtet under.


Referat fra årsmøte i Trygve Gulbranssens Venner  27. februar 2020Sted: Annes Bokkafè, Eidsberg

Tid: 27. februar 2020

Til stede: Kari-Marte Frøyset, Anne Brit Stensrød, Matti Funderud, Bjørg Amundsen, Hans Rasmus Glomsrud og Anita Zezanski

Espen Volden var ikke til stede.

I tillegg var to fra venneforeningen med oss.

1. Åpning av møtet og valg av møteleder.

Kari Marte Frøyset åpnet møtet og ble valgt til møteleder.

2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

Anita Zezanski ble valgt til protokollfører, og Hans Rasmus Glomsrud og Matti Funderud ble valgt til å signere protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Årsmøtet ble annonsert i Smaalenenes avis. Medlemmer fikk invitasjon via sms, via brev eller via facebook.

4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Kari Marte leste årsrapporten og årsregnskapet.

Årsberetning: Foreningen hadde 40 betalende i 2019. Noen betaler et år, men ikke neste, for så å betale igjen. Vi ble enige om at de som ikke betaler to år på rad, blir slettet som medlemmer.

Styret har hatt fire møter i 2019, samt tre arrangementer; Medlemsmøte på Hobøl gård 17.01.19 Hageselskapet ble holdt den 16.06.19, der det var 25 fremmøtte. Underholdning denne dagen var Stina Widèn og Karin Johansson som spilte klassisk musikk. Også dette året var det omvisning inne i huset av Hans Rasmus og Bjørg.

Årsmøtet ble holdt 13.10.19 på Annes bokcafè. Det var tre styremedlemmer og et medlem til stede. Møtet ble ikke annonsert i avis etter Ragnas ønske.

På møtet den 21.11.19 ble det bestemt å flytte årsmøtet til februar/mars da dette vil forenkle prosessen med årsmeldinger og regnskap. Vedtektene trenger ikke å endres da de suer at årsmøtet gjerne skal holdes i forbindelse med forfatterens dødsdag 10.10, men at dette ikke er noe absolutt krav.

02.05. deltok styremedlem Anita Zezanski på utdelingen av T. Gulbranssens minnefond på Eidsberg bibliotek. Ordfører i Eidsberg, Erik Unaas, og ordfører i Marker, Kjersti N. Nilsen, Randulf Hegna, Vigdis Mørdre, Cato Zahl Pedersen og Ragna delte ut prisene til de som styret hadde valgt ut. Dette året var det ungdommer fra Paralympics fra Østfold og Akershus som fikk sine priser; en pengesum og trilogien til T.G. fra Ragna.

Nettsiden har hatt 985 unike brukere i 2019. Det var flest besøkende fra Norge, deretter følger Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Tyrkia og USA.

Foreningens facebooksider har 246 følgere, der majoriteten er fra Norge. Årsrapporten ble godkjent.

Årsregnskapet:

Foreningen hadde 11 407,21 på konto 31.12.2019. Inntekter i 2019 var kr 6 373,68. Disse kommer fra medlemskontingent og grasrotmidler fra Norsk Tipping.

Utgifter i 2019 var totalt kr 10 405,77. Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, avisannonser til arrangementer, gaver/blomster, underholdning/musikk og mat på arrangementer.

Årsresultatet pr 31.12.2019 var kr -4 001,46.

Viktig å få inn flere inntekter, bl.a. ved hjelp av loddsalg på hageselskapet. Hans Rasmus vil søke Eidsberg Sparebank om tilskudd til årets hageselskap.


5. Valg av styre 2020/21:

Styret har bestått av

Kari-Marte Frøyset – leder På valg (velges for 1 år om gangen)

Anne-Brit Stensrød – nestleder På valg (velges for 1 år om gangen)

Matti Funderud – kasserer På valg

Anita Zezanski – sekretær (på valg i 2021)

Bjørg Amundsen – styremedlem (på valg i 2021)

Hans Rasmus Glomsrud – styremedlem På valg

Espen A. Volden – styremedlem (på valg i 2021)


Forslag om at leder, nestleder, kasserer og sekretær fortsetter som før ble enstemmig vedtatt.

Hans Rasmus ble gjeninnvalgt som styremedlem for de neste to åra.

Bjørg og Espen står ett år til.


Ref.:

Anita Zezanski, sekretær

Etter at det offisielle årsmøtet var over, tok styret opp flere saker:

Sak 1: Signering av bok

Anne Brit forteller at Ragna ønsker å gi en signert bok til Lundamo, som vant NM i orientering høsten 2019. Anne Brit vil ta kontakt med Halden Arbeiderblad for å videreformidle dette ønsket. Fint om det kunne blitt en kort artikkel om dette i avisen.


Sak 2: Gravplassene på Eidsberg kirkegård

Bør venneforeningen ta seg av gravplassen til Trygve Gulbranssen? Anne Brit ringte Ragna for å høre hva hun tenkte, og hun syntes det vil være veldig hyggelig om vi kan ta oss av det. Bjørg sa straks at hun kunne ta ansvar for dette i år. Ragna vil bistå øknonomisk. Foreningen vil lage et skriv til Ragna ang. avtaler.

Viktige datoer blir 17. mai, fødselsdagen og jul. Lettstelte blomster/planter og leddlys kan settes på T. Gulbranssens grav. På grava til T. Gangnes, Ragnas mann, bør det også plantes noe, slik at graven ser velholdt ut. Bjørg tar seg av dette i år. Vanning av gravene må gå på omgang av venneforeningen.


Sak 3: Mammutsalg

Den nyeste trilogien blir nå solgt på mammut-utsalget. Foreningen bør kjøpe opp noen av disse bøkene for videreutsalg. Kari-Marte vil kontakte bokhandelen om dette. Evt. restopplag; hva gjøres med disse?

Sak 4: Hageselskapet 2020

Hans Rasmus har tatt ansvar for å sette opp et program for årets fest.

Han har hatt kontakt med Anne Margrethe og andre fra Aschehoug med tanke om å ha et «bokbad» el.l. på hagefesten, men har ikke fått noe konkret svar fra disse, og derfor regner vi ikke med at de har mulighet dette året.

Anne Brit foreslo Gaute Heivold, som har skrevet om T.G. i sine bøker.

Hans Rasmus har hørt med Dag Mysen og Egil Tressel om de kunne tenke seg å være med, og de har sagt ja.

Elisabeth Yrving Guthus har også blitt spurt og sagt ja. Datoen er satt til 14. juni 2020.

Ragna ble informert om dette denne kvelden. Hans Rasmus vil lage noen spørsmål, som vil bli sendt til ovennevnte personer. Han vil også foreslå at de bør lese trilogien på forkant.

Erik Unaas har blitt spurt om han kan åpne hagefesten, noe han har sagt at han vil prøve å få til, men med forbehold. Hvis det ikke går, kan Saxe Frøshaug eller Lauvås bli spurt.

Det ble presisert at vi må ha et lydanlegg. Foreningen kan søke om tilskudd til dette. Plattingen ved inngangen kan fungere som «scene».

Venneforeningen må legge en plan for dagen i forkant, men mye er allerede planlagt på et tidligere møte, og dette vi kan se på igjen. Personlige invitasjoner til enkelte personer vil bli sendt: ordfører, fra Folkenborg museum, bokhandelen. Hans Rasmus har hatt en samtale med Knut Olav Sevæs ang. T.G. med muligheter for å lage en forestilling, f.eks. en monolog, over trilogien. (Gammel-Dag) Dette kan være aktuelt i 2023, på 90-årsmarkeringen.

NB! Ragna blir 90 år 15. april. Venneforeningen vil kjøpe blomster og besøke henne på Edwin Ruuds.

Som avslutning på årsmøtet, leste Hans Rasmus høyt fra siste boka i trilogien. Denne fortellingen er en digresjon fra resten av handlingen og beskriver en person som havner på legd. I Tyskland ble disse tre kapitlene trykket opp som en egen bok og utgitt i 1952, da med illustrasjoner av Øyvind Sørensen.


Neste møte blir 25. mars kl. 18.30 hos Anita Zezanski, Platåveien 58, 1850 Mysen


Ref.: Anita Zezanski, sekretær


NB!

På grunn av situasjonen med korona- viruset blir hageselskap 2020 avlyst!

Styret har vurdert det som tryggest å ikke gjennomføre siden flere av de frammøtte vil være i risikogruppe for smitte.

Vi håper å kunne ønske velkommen til hageselskap igjen sommeren 2021!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar