torsdag 18. november 2021

Årsmøte søndag 21. november

 Under her finner du papirer til årsmøtet:


 Saksliste årsmøte, Trygve Gulbranssens Venner.

24.11.2021

 

Annes Bokkafé, Eidsberg

 

 

 

 

 

Sak 1. Åpning av møtet og valg av møteleder.

 

Sak 2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

 

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 

Sak 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

 

Sak 5. Valg av styre for 2020/2021

 

Sak 6. Eventuelt.

 

 

 

FØLGENDE ER FORESLÅTT SOM STYREMEDLEMMER :

 

Styreleder:   Kari-Marte Frøyset   På valg  (velges for 1 år om gangen)        

 

Nestleder Anne Brit Stensrød  På valg (velges for 1 år om gangen)

 

Styremedlemmer:  

Kasserer Matti Funderud - 

Styremedlem Hans Rasmus Glomsrud 

   

Styremedlem Espen A Volden (på valg 2021)

Sekretær Anita Zezanski (på valg 2021)

Styremedlem Bjørg Amundsen (på valg 2021)

 


Trygve Gulbranssens Venner Regnskap 2020/2021

 

På grunn av få bevegelser/liten aktivitet i 2020 er regnskapet for dette året slått sammen med regnskap fram tom 18.11.2021

 

Inntekter:

 

Medlemskontingent                                                                   3150,00

Vipps                                                                                              833,70

Tilskudd                                                                                             0,00

Inntekt fra loddsalg                                                                          00,00

Andre inntekter (Norsk Tipping)                                                  1342,60

 

Sum inntekter                                                                            5 326,30

 

 

 

Utgifter:

 

Utgifter til møter, arrangementer etc.                                          5 792,00         

Administrasjonskostnader (domene)                                           2 660,00

Anskaffelser.                                                                                       0,00

Andre utgifter                                                                                      0,00

 

 

Sum utgifter                                                                                8 452,00

 

Driftsresultat                                                                           - 3 125,70

 

Finansposter:

 

Renteinntekter                                                                                    4,42

Renteutgifter og gebyrer                                                                       -      26,00 

Sum finansposter                                                                    -      21,58

 

 

 

 

Årsresultat                                                                                - 3 147,28

 

 

 

Foreningen hadde kr 7 038,01 på konto 31.12.2020

Foreningen har kr 8541,08 på konto 18.11.2021

 

 


Årsrapport Trygve Gulbranssens Venner 2020/2021

 

Styret:

 

Styret har i 2020/21 bestått av 

Kari-Marte Frøyset - leder

Anne-Brit Stensrød - nestleder

Matti Funderud - kasserer

Anita Zezanski - sekretær

Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem

Espen A. Volden - styremedlem

Bjørg Amundsen- styremedlem

 

Styret har hatt følgende styremøter i 2020 og 2021:

 

Datoer for styremøter 2020: 24.05.2020

Datoer for styremøter i 2021:  17.03.2021 (på Teams), 14.10.2021, 18.11.2021

 

Medlemmer: 

Styret vedtok å ikke sende ut giro for kontingent i 2020 siden det ikke var aktivitet i foreningen grunnet koronasituasjonen. Det var allikevel to medlemmer som betalte.

Det ble sendt ut giro for 2021 i juni. Hittil har ca.28 medlemmer betalt inn kontingent.

 

Økonomi:

Foreningen hadde kr 7 038,01 på konto 31.12.2020.

Inntekter i 2020 var kr 1222,80 inkl. renter

Disse kommer hovedsakelig fra grasrotmidler fra Norsk Tipping. Det ble ikke sendt ut giro for kontingent i 2020.

 

Utgifter i 2020 var totalt kr 5592,00 inkl. gebyrer.

Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, avisannonser til arrangementer, gaver/blomster, og mat på møte.

 

Årsresultatet pr 31.12.2020 var kr – 4 469,20 

 

Inntekter hittil i 2021 er kr 4489,07

Disse kommer fra medlemskontingent og grasrotmidler fra Norsk Tipping.

 

Utgifter i 2021 er hittil totalt kr 3816 inkl. gebyr.

Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, avisannonser til arrangementer, gaver/blomster.

 

Årsresultat for 2021 ligger an til å bli kr 673,70 pr 20.11.2021

 

Arrangementer og aktiviteter i 2020/2021:

 

Årsmøtet for 2019 ble holdt 27. februar 2020 på Annes Bokkafè, Eidsberg. Det var to medlemmer til stede i tillegg til styret. 

18.06.2020 holdt styret et sosialt treff for styret utendørs på Klokkergården, hos Kari-Marte.

Anita deltok på utdeling av midler fra forfatter Trygve Gulbranssens minnefond den 8.september

Det ble delt ut til sammen 275 000 kroner, i tillegg til et boksett, blomster og diplom med en av Gulbranssens tegninger. Arrangementet fant sted på Scandic Brennemoen hotell. Det var 21 mottakere fra alle kanter av Viken. Stiftelsens formål er å støtte idrett, aktivitetet og velferdstiltak for funksjonshemmede barn og ungdom under 35 år (enkeltutøvere eller lag/foreninger) med tilhørighet til Viken fylkeskommune – og Viken idrettskrets. Neste søknadsfrist er 20.mai 2022.

Anita, Anne-Brit og Kari-Marte deltok på Lokale verksteder arrangert av Indre Østfold kommune 11.10 på Kirkeby grendehus.

 

På grunn av smittesituasjonen og koronarestriksjoner valgte styret å avlyse hagefesten 2020.

 

 

Nettsider og facebooksider:

 

Foreningens nettside www.trygvegulbranssen.no oppdateres med informasjon om aktiviteter og med stoff knyttet til Gulbranssen. 

 

Nettsiden har hatt 1079 unike brukere i 2020. Siden oppdateres med ujevne mellomrom.

I 2020 var det flest besøkende fra Norge, deretter følger USA, Tyskland, Argentina, Canada, Nederland, Kina, Frankrike og Belgia. 

 

Hittil i 2021 har nettsiden hatt 757 unike brukere. I 2021 var det flest besøkende fra Norge, deretter følger USA, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Danmark, Indonesia, De Arabiske Emirater og Frankrike.

 

 

Foreningens facebooksider har vokst fra 234 følgere i januar til 259 følgere den 31. desember 2020. Hittil i år har siden voks til 274 følgere pr. november 2021.

Majoriteten er fra Norge. Her legges det ut info tilknyttet arrangementer og annen info som omhandler Gulbranssen og hans forfatterskap. 

 

 

 


 

               


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar