fredag 1. mars 2013

Tore Hoels artikkel for Store Norske Leksikon

Følgende artikkel er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsforlaget for nyutgivelsen av Store Norske Leksikon som vil foreligge komplett i 2007:

Gulbranssen, Trygve (Emanuel), 1894–1962, født i Oslo, norsk forfatter. Handelsskole og industriutdanning, Kunst- og Haandverksskolen og kulturstudier. Representert med en tegning ved Norges Jubilæumsutstilling i 1914. Begynte sin industrikarriere i 1908, og ble til sist bestyrer ved Hartog Tobakkfabrik i 1918, etablerte i 1920 egen engrosforretning i tobakk, som han solgte i 1940 for å drive Hobøl gård i Eidsberg kommune i Østfold. Samtidig virket han i mange år som idrettsjournalist i fritiden, bl.a. i bladet Idrætsliv som han var medeier i, deltok i grunnleggende arbeid for idrettssaken og ivret for skoleidrett og orienteringssport. Visepresident Norges Friidrettsforbund 1919-27, medlem av juryen ved olympiaden i Antwerpen 1920, utgav Idrettens ansvar 1923, og fikk i 1936 sølvplaketten fra Norges Landsforbund for Idrett.
   Gulbranssen debuterte 1933 med romanen Og bakom synger skogene, så fulgte Det blåser fra Dauingfjell (1934) og Ingen vei går utenom (1935), til sammen en trilogi inspirert av slektens historie bl.a. fra Skogbygda i Frogn i Akershus. Med sin kristen-humanistiske tendens og romantiske fortellerstil stod bøkene i kontrast til den nye modernistiske litteraturen. Enkelte kritikere inntok av den grunn en negativ holdning til Og bakom synger skogene som fikk hele 65 anmeldelser i dagspressen i forbindelse med lanseringen i Norge. Men langt de fleste kritikere uttalte seg meget positivt, og det ble blant annet pekt på det fortellertekniske driv.
   Romanene ble en internasjonal suksess med svært gode kritikker i land som USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland. I 1938 ble Gulbranssen som eneste skandinav valgt ut til å representere det beste av sin samtids skjønnlitteratur i den prestisjetunge A list of books chosen for the White House. Trilogien er også utgitt i øst-europeiske, afrikanske og sør-amerikanske land, slik at de er oversatt til mer enn 30 forskjellige språk i et samlet opplag som overstiger 12 millioner eksemplarer. Han hadde planer om å føre videre sin skildring av Bjørndal gård, men hadde ikke krefter til å fortsette sitt forfatterskap etter full arbeidsinnsats som visergutt fra niårs alder, etterfulgt av industrikarrieren og de mange verv i idretten. Under den annen verdenskrig motarbeidet han aktivt de tyske okkupanter og NS til tross for et betydelig personlig press, og i perioden 1945–62 hadde han nok med å følge opp bokkontraktene i utlandet og driften av Hobøl gård.
   En roman om T. G., Et værelse i natten av Tore Stubberud, kom i 1984. I Tore Hoels bok T. G. og kritikken (1994) blir samtlige norske bokomtaler av Gulbranssens romaner for første gang gjenstand for en samlet vurdering. Hoel har også skrevet biografien Manns plikt (1997). Her har datteren Ragna Gulbranssen bidratt med Veslas egen beretning. Portrettbyste av Gulbranssen i sentrum av Mysen ble avduket i 1985. Bysten er laget av Arne Durban.

Tore Hoel

                                                                          Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra de etterlatte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar