lørdag 14. oktober 2017

Årsberetning med regnskap 2016/2017

Kjære medlemmer!
Foreningen rundet 5 år den 22.11.2017. Det har skjedd endel på disse årene: Styret er stolte av å ha arrangert utstilling av Gulbranssens tegninger, vært med på å flytte bysten til en ny, flott plassering på Mysen torg og sist, i april 2017, arrangert en bokslansering i forbindelse med Aschehougs nyutgivelse av trilogien. Vi har fått høre at utgivelsen er en suksess og det skal være trykket opp nytt opplag. Det lover godt for interessen for forfatteren også videre og blant yngre generasjoner.
Styret ser positiv på årene som kommer og gleder seg til å jobbe videre med små og store oppgaver!
I juni 2017 hadde vi som vanlig en flott markering av forfatterens fødselsdag med hageselskapet. Dette er nå en årlig tradisjon og vi er veldig glade for at forfatterens datter, Ragna Gulbranssen stiller Hobøl gård til disposisjon. Vi håper å se mange av dere også i år. Invitasjonen finner du på siste side. Husk å melde deg på innen 7. juni slik at vi vet sånn cirka hvor mange som kommer.
   I oktober ble årsmøtet holdt på Annes bokcafé som vanlig. I år hadde vi fått tak i et radiointervju med Gulbranssen fra 1957, der han intervjues av Arthur Klæbo, bla. på toget på vei til Mysen. Et artig intervju!
Vi håper å se så mange som mulig i det årlige hageselskapet på Hobøl gård. I år er det søndag 10. juni eller på årsmøtet som i år holdes søndag 14. oktober. Invitasjon og sakspapirer sendes ut når det nærmer seg.
På vegne av hele styret ønsker jeg deg en riktig god sommer!
Kari-Marte Frøyset, leder.

Referat  fra  årsmøte i Trygve Gulbranssens Venner 22. oktober 2017

Sted:  Annes Bokkafé, søndag 22. oktober 2017. Tilstede: 8 personer Fra styret: Bjørg Amundsen, Matti Funderud, Anne Brit Stensrød, Hans Rasmus Glomsrud og
Kari-Marte Frøyset.

Sak 1. Åpning og valg av møteleder.
Ordføreren hilser til styret i venneforeningen. Han kunne ikke være tilstede i dag. Nestleder Anne-Brit Stensrød åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Kari-Marte Frøyset ble valgt til møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.
Protokollfører:  Bjørg Amundsen. Anne-Brit Stensrød og Matti Funderud under-tegner protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet og dagsorden.
Det var ingen innsigelser og innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Sak 4. Årsrapport og årsregnskap.
Orientering om regnskapet som ble delt ut i forenklet form. Årsrapporten ble utdelt og lest opp Både regnskap og rapport ble godkjent.
Venneforeningen hadde ved årsskiftet 2016/2017 en inntekt på kr 11365 kr. Disse kommer fra medlemskontingent, loddsalg og utleie av telt. Utgiftene var på kr 17540,77 kr. Utgiftene fordeler seg på innkjøp av mat/drikke til arrangementer, administrasjonskostander til porto og internettdomene og i 2016; innkjøp av partytelt til kr 7500 på finn.no. Fra 1. januar 2017 ble årsavgiften for å være registrert i Frivillighetsregisteret fjernet, derfor har vi ikke lengre denne utgiften. Driftsreusltatet endte på - 6175,77 kr.  Årsaken til underskuddet er innkjøp av et partytelt. Årsresultatet endte på kr - 6201,78 Partyteltet ble dessverre ødelagt ved utleie, men på grunn av forsikring fikk vi erstattet innkjøpet. Disse pengene kom inn på konto i 2017 og er derfor ikke tatt med i årsregnskapet for 2016.
Styret har hatt tre styremøter i 2016.
( Datoer for styremøter i 2017: 22.01.2017, 05.03.2017, 07.06.2017) samt to arrangementer: Sommerfest 18.06 og årsmøte 22.10.2016

Foreningen hadde 61 betalende medlemmer i 2016. Noen betaler et år, men ikke neste, for så å betale igjen når vi på nytt sender ut giro. Vi kunne sikkert vært flinkere til å purre, men foreløpig har vi valgt å ikke gjøre dette. Vi er registrert i grasrotandelen og får dermed inntekter fra Norsk Tipping. Tegn deg gjerne som grasrotgiver og støtt venneforeningen du også!  I 2016 hadde vi ingen utbetalinger fra grasrotandelen, i 2017 har vi fått inn ca. 990 kr.
Den 5. april holdt venneforeningen et arrangement på Eidsberg bibliotek,
i samarbeid med Aschehoug forlag, i anledning relanseringen av Trygve Gulbranssens trilogi i en 3-i 1 utgave med myke permer. Begivenheten ble markert på Eidsberg bibliotek med over 80 tilhørere. Even Kaalstad fra forlaget og Eidsbergs ordfører, Erik Unaas, holdt taler. Venneforeningens styremedlem, Hans Rasmus Glomsrud, holdt et foredrag om Trygve Gulbranssens verdier. Som en kuriositet ble Ragna Gulbranssen overrakt en kopi av den originale kontrakten mellom Gulbranssen og Aschehoug forlag.

Søndag 18. juni 2017 markerte vennefore-ningen Trygve Gulbranssens 123 års fødsels-dag (15.juni)  Også i år hadde vi den glede av å invitere til hageselskap på Hobøl gård, i samarbeid med Ragna Gulbranssen.
Rundt 30 «venner» møtte opp for å feire forfatterens fødselsdag på hans tidligere hjemsted, Hobøl gård i Eidsberg. Mens gjestene koste seg med god mat og kaffe, ble det solgt lodd, og som de foregående år, fikk de som ønsket det, en omvisning i biblioteket og på forfatterens kontor. Denne våren ga Aschehoug ut trilogien til Gulbranssen i en ny og mer moderne utgave,  og de fremmøtte hadde også anledning til å kjøpe boka denne dagen, noe flere gjorde. Som i fjor, tok ordfører Erik Unaas seg tid til å komme en tur for blant annet å overrekke en blomsterbukett til Ragna.  Årets kulturelle innslag var det Bjørg Amundsen, medlem i styret, som tok seg av.  Hun leste først «Juninatt» av Hans Børli og et lite utdrag fra en av bøkene til forfatteren. Årets hagefest ble like vellykket som i fjor, og både Ragna og venneforeningen synes det er hyggelig at folk stiller opp på dette arrangementet.  Det er helt spesielt å kunne nyte den flotte utsikten man har fra Hobøl gård, og det er like spesielt å vite at man nyter den samme utsikten som Gulbranssens selv gjorde da han bodde der.

Sak 5. Valg av styremedlemmer.
Alle styremedlemmene stiller til gjenvalg utenom vara Tove Merete Hegna.  Leder/nestleder vil evt. ta kontakt med aktuell person for muligheter for å stille som varamann til styret.
 Styret konstituerte seg på første styremøte etter årsmøtet.

Leder: Kari-Marte Frøyset
Nestleder: Anne-Brit Stensrød Kasserer: Matti Funderud
Sekretær: Anita Zezanski Styremedlemmer: Bjørg Amundsen, Hans Rasmus Glomsrud, Espen Volden.

Sak 6. Eventuelt.
Kari Mare Frøyset og Anne-Brit Stensrød informerte om at det har vært vannskade på kjøkkenet på Hobøl gård.  Ragna har bedt om hjelp til å administrere arbeidene og Anne-Brit og Kari-Marte har bistått henne med dette. Den 2. september var alt arbeidet ferdig, og kjøkkenet er nå fungerende igjen.
Det er også foretatt utbedring av vannska-der på Gulbranssens kontor og på pikeværel-set, samt rundt noen takvinduer.
Taket er ikke tett – kraftig regnvær for to uker siden forverret det hele.  Kari-Marte har satt Ragna i kontakt med restaureringshånd-verker og tømrer Piet Jensen i Pandabygg som vil ta seg av arbeidene. Jensen har gått igjennom hele huset og laget en enkel tilstandsrapport som han har sendt til Ragna. Kari-Marte har sørget for at hun har fått papirkopier av alle bildene som Piet sendte digitalt. Vi vet lite om Hobøl gård for fremtiden.  Slik styret ser det vil opprettelse av en stiftelse være den beste muligheten for bevaring av kulturminnet Hobøl gård med fokus på Trygve Gulbranssens liv og virke. Alle er enige i at Hobøl gård gir en perfekt ramme rundt sommerfesten vår. I 2018 vil hageselskapet arrangeres i juni, som vanlig i samarbeid med Ragna.
 Forslag til arrangement i 2018:  Det er 100 års jubileum for forfatteren Hans Børli med mange ulike arrangementer. Kan vi få til en felles tur til en av konsertene? Styret vil se nærmere på dette utover sommeren 2018.
 Vi fikk høre et opptak av et radiointervju fra NRK fra 1957 hvor Arthur Klæbo  var i samtale med Trygve Gulbranssen. Hans Rasmus Glomsrud har sørget for at venne-foreningen nå har kopi av intervjuene fra Nrk sitt arkiv. De fremmøtte samtalte om intervjuet og Trygve Gulbranssens liv og virke etter dette.

Det ble servert kaker og kaffe. Referat ved Bjørg Amundsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar