torsdag 6. oktober 2016

Velkommen til årsmøte søndag 16. oktober
Årsmøtet i Trygve Gulbranssens Venner arrangeres i år som tidligere på Annes Bokcafé.
Tid: Søndag 16. oktober kl 16.
Adresse: Stasjonsveien 335, i Eidsberg. 

Vi har invitert Arne Skiri, som i 1959 skulket skolen for å overvære filminnspillingen av "Og bakom synger skogene" i Romsdalen. Han har i de senere år holdt guidede elvevandringer der han blant annet forteller om Trygves romaner og filminnspillingen. Vi gleder oss til å høre han fortelle om sine opplevelser! 

Det blir utlodning så ta med kontanter. 
Vi serverer litt mat, kaffe og kake. Pris kr 100 for ikke-medlemmer, gratis for medlemmer. 
Dersom du ønsker å melde deg inn koster medlemskapet kun kr 100 denne kvelden.

Påmelding til vår e-post venner(a)trygvegulbranssen.no eller leder Kari-Marte på tlf 45137053

Her kan du laste ned årsmelding for 2015.

Saksliste for årsmøtet finner du under her:

Trygve Gulbranssens venner

Årsmøte 16.16.2016

Saksliste:

1.  Åpning av møtet og valg av møteleder.

2. Velge protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

3 . Innkalling og dagsorden. (skal godkjennes)
     
4. Årsberetning og årsregnskap. (skal godkjennes.)

5. Valg av styre. 

6. EventueltFØLGENDE ER FORESLÅTT SOM STYREMEDLEMMER :

Styreleder:   Kari-Marte Frøyset   På valg  (velges for 1 år om gangen)         

Nestleder Anne Brit Stensrød  På valg (velges for 1 år om gangen)

Styremedlemmer:     
Styremedlem Espen A Volden (på valg i 2017)
Sekretær Anita Zezanski (på valg i 2017)
Styremedlem Bjørg Amundsen (på valg i 2017)


Kasserer Matti Funderud - på valg
Styremedlem Hans Rasmus Glomsrud - på valg
Varamedlem Grethe Øvstegård Bodal - på valg


Grethe Øvstegård Bodal (valgt inn for 2016) flytter til Halden og sier dermed fra seg sitt verv som styremedlem.

Styret vil konstituere seg på første styremøte etter årsmøtet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar